cart.general.title

Có thể đổi hàng sau khi đã nhận hàng không?

Sau khi bạn nhận hàng NEM có hỗ trợ đổi hàng.
Sản phẩm nguyên giá bạn đổi khi còn hàng tại website.
Sản phẩm giảm giá bạn đổi màu,size khi có hàng tại website.
Chi tiết hướng dẫn mời bạn xem Quy định đổi hàng.