LƯU Ý: Quý khách vui lòng chờ Nhân viên bán hàng gọi điện xác nhận và 


hướng dẫn quý khách chuyển khoản.