cart.general.title

Văn hoá làm việc tại NEM Fashion

Là một doanh nghiệp có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, NEM Fashion hiểu rằng mối quan hệ giữa Công ty – Nhân viên – Đối tác – Khách hàng luôn là động lực giúp kết nối, duy trì và phát triển công ty.

Chính vì lý do đó, NEM Fashion định hướng xây dựng môi trường làm việc tại công ty như một gia đình thứ hai. Tại đó, các khó khăn luôn được chia sẻ, sự hỗ trợ luôn được đưa ra thay vì chỉ trích và đổ lỗi.

Sau nhiều năm, triết lý “Second Family” được kế thừa và phát triển từ văn hoá của Tập đoàn Stripe Internation – Tập đoàn sở hữu thương hiệu NEM Fashion, đã giúp mối quan hệ tại NEM Fashion trở nên thân mật và đáng tin cậy, vượt trên mối quan hệ công việc, kinh doanh. Là nền tảng thiết lập nên các chuẩn mực hành vi trong văn hoá doanh nghiệp, giúp NEM Fashion đứng vững và liên tục phát triển.