cart.general.title

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích sử dụng thông tin

- Thiết lập thẻ thành viên

- Nếu khách hàng đăng kí nhận email thông báo, thời trang NEM sẽ gửi thông tin liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các sự kiện qua email.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- thời trang NEM không cung cấp hay chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác

- Thông tin cá nhân khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ với mục đích như trên

Bạn vẫn còn có những mắc thắc và băn khoăn cần được giải đáp?
Hãy liên hệ ngay với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của NEM
02439388512 | nemcskh@stripe-vn.com